Kayıt ol

Merhabalar, Sorularınızı Sorun Cevaplayalım, Site Kullanım Desteğine Yardım'dan Ulaşınız, Eksiksiz Kullanım İçin İse Ücretsiz Kayıt-Üye Olunuz !

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Üyelik tarihi
  22.01.2012
  Yer
  Akdeniz
  Mesajlar
  20.643
  Aldığı Beğeni
  112

  aöf halkla ilişkiler dersleri - davranış bilimlerine giriş bütünleme soruları ve cevapları

  1.) Bilimsel araştırmanın gerçeğe en yakın sonucu vermesi bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
  A) Sınırlılık
  B) Basitlik
  C) Açıklık
  D) Doğruluk
  E) Nesnellik
  2.) Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçalarıyla temsil edilmesine ne ad verilir?
  A) Korelasyon
  B) Regresyon
  C) Önerme
  D) Örnekleme
  E) Hipotez
  3.) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?
  A) Durkheim
  B) Marks
  C) Dahrendorf
  D) Parsons
  E) Blau
  4.) Toplumda yer alan bireylerin karşılıklı etkileşimlerinin semboller aracılığı ile gerçekleştiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fonksiyonalist kuram
  B) Etkileşimcilik kuramı
  C) Sosyal alış-veriş kuramı
  D) Çatışma kuramı
  E) Feminist kuram
  5.) Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?
  A) Hukuk
  B) Din
  C) Kurum
  D) Statü
  E) Toplum
  6.) Fakirlik kültürü tezini aşağıdaki düşünürlerden hangisi bulmuştur?
  A) Lewis
  B) Comte
  C) Rodman
  D) Marks
  E) Spencer
  7.) Satanist grupların yaşam biçimi, aşağıdaki kültür modellerinden hangisini örneklendirir?
  A) Alt kültür
  B) Karşıt kültür
  C) Yüksek kültür
  D) Yaygın kültür
  E) Fakirlik kültürü
  8.) G. H. Mead çocuğun gelecekte üstleneceği rolleri öğrendiği gelişme aşamasına ne ad verir?
  A) Kavramlaştırma
  B) Grupla oynanan oyun
  C) Oyun
  D) Taklit
  E) Kendi görüntümüz hakkında düşüncemiz.
  9.) Yüzyüze ilişkilerin, yardımlaşma dostluk sevgi bağlarının yüksek olduğu gruplara Cooley ne ad vermiştir?
  A) Yardımsever grup
  B) Referans grupları
  C) İç grup
  D) Birincil grup
  E) Arkadaş grubu
  10.) Herşeyi ben bilirim diyen, emreden lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otoriter
  B) Demokratik
  C) Bırakınız yapsıncı
  D) Araçsal
  E) Etkileyici
  11.) Koca otoritesinin üstünlüğüne dayanan evlilik biçimine ne ad verilir?
  A) Matrıyarki
  B) Egaliteryan
  C) Patriyarki
  D) Neolokalite
  E) Matrilokal
  12.) Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme imkanına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Açık sistem
  B) Kapalı sistem
  C) Yarı açık sistem
  D) Yarı kapalı sistem
  E) Kast
  13.) Aşağıdakilerin hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir?
  A) Betimleme
  B) Açıklama
  C) Yordama
  D) Kontrol
  E) Kesinlik
  14.) En basit organizmalardan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karşılaştırmalı psikoloji
  B) Sosyal psikoloji
  C) Gelişim psikolojisi
  D) Danışmanlık psikolojisi
  E) Örgüt psikolojisi
  15.) Davranışların cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle, sosyal engeller arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı görüşü hangi kurama aittir?
  A) Psikoanalitik kuram
  B) Uyarıcı - davranış kuramı
  C) Sosyal öğrenme kuramı
  D) Yapısal baskı kuramı
  E) Kontrol kuramı
  16.) Bir nesnenin görüş alanının dışına çıktığı durumlarda var olduğunun bilinmesine Piaget ne ad vermiştir?
  A) Korunum
  B) Dairesel hareket
  C) Varoluş
  D) Nesne devamlılığı
  E) Süreklilik
  17.) Aşağıdaki kavramlardan hangisi fizyolojik düzeydeki bir eksiklik olarak tanımlanabilir?
  A) İhtiyaç
  B) Güdü
  C) Hastalık
  D) Duygu
  E) Algı
  18.) Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir fizyolojik kökeni olmayan birincil güdüler arasında yer almaz?
  A) Araştırma
  B) Merak
  C) Faaliyet
  D) Kurcalama
  E) Analık
  19.) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir?
  A) Tekrar
  B) Gariplik
  C) Yenilik
  D) Hareket
  E) Ögrenme
  20.) Bakmakta olduğumuz bir nesne bize doğru yakınlaştıkça daha net bir görüntü sağlamak üzere gözbebeklerimizin birbirine yaklaşmasına ne ad verilir?
  A) Konverjans
  B) Ağtabakasal farklılık
  C) Açıklık
  D) Araya girme
  E) Doğrusal perspektif
  21.) Davranışların kendi yarattıkları çevresel sonuçlara bağlı olarak değişmesi ve öğrenilmesi sürecine ne ad verilir?
  A) Edimsel koşullanma
  B) Tepkisel koşullanma
  C) Klasik şartlanma yoluyla öğrenme
  D) Gözlem yoluyla öğrenme
  E) Sosyal öğrenme
  22.) Pavlov'un deneyinde zil sesi duyunca köpeğin salya tepkisi göstermesi ne tür bir davranıştır?
  A) Koşullu tepki
  B) Koşulsuz tepki
  C) Koşullu edim
  D) Koşulsuz edim
  E) Sönme
  23.) Psikoanalitik kuram kim tarafından geliştirilmiştir?
  A) C. D. Morgan
  B) A. Adler
  C) J. Rotter
  D) C. Rogers
  E) S. Freud
  24.) Aşağıdakilerden hangisi psikoseksüel gelişim dönemlerinden biri değildir?
  A) Oral
  B) Anal
  C) Fallik
  D) İşlem öncesi
  E) Latans
  25.) Psikoanalitik kurama göre aşağıdakilerden hangisi bilinci temsil eder?
  A) İd
  B) Ego
  C) Süperego
  D) Bilinçaltı
  E) Bilinçöncesi
  26.) Bireylerin düşünce ve davranışlarını üyesi oldukları grubun normlarına uyacak biçimde düzenlemelerine ne ad verilir?
  A) Kabul etme
  B) İtaat
  C) Uyma
  D) Sosyal hızlandırma
  E) Tanık etkisi
  27.) Bireyin bir gruba norm ve değerlerini gerçekten inandığı için uymasına ne ad verilir?
  A) Benimseme
  B) Kabul etme
  C) Sosyal ket vurma
  D) Tanık etkisi
  E) Sosyal hızlandırma
  28.) "Görüş farkı" tutumu değiştirmede etkili olan faktörlerden hangisine ait bir özelliktir?
  A) Bilgi kaynağına
  B) Hedefe
  C) Mesaja
  D) Çevreye
  E) Kullanılan tekniğe
  29.) Bir sigara tiryakisi "sigara akciğer kanserine yol açar" şeklindeki bilgiyi "fazla sigara içmek akciğer kanserine yol açar" şeklinde değiştirerek sigaraya ilişkin tutumlarını devam ettirebilir. Bu durum etkileyici iletişim çabalarına karşı koyma mekanizmalarından hangisi ile ilişkilidir?
  A) Algısal seçicilik
  B) Bilgi kaynağını reddetme
  C) Bilgiyi reddetme
  D) Bilgiyi amacında saptırma
  E) Mantığa bürünme
  30.) Bir tutumun davranışa dönüşüp dönüşmeyeceğini tayin eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Davranışlar
  B) Bilgiler
  C) Tutumun kuvveti
  D) Duygular
  E) İlgiler


  Cevaplar:

  1.D
  2.D
  3.D
  4.B
  5.C
  6.A
  7.B
  8.B
  9.D
  10.A
  11.C
  12.A
  13.E
  14.A
  15.A
  16.D
  17.A
  18.E
  19.E
  20.A
  21.A
  22.A
  23.E
  24.D
  25.B
  26.C
  27.A
  28.C
  29.D
  30.C


  alıntı


 

 
YUKARIYA GİT